Forside

Folkeuniversitetet - hvad er det ?

Folkeuniversitetet er for alle! Det er her du henter ny inspiration og viden og samtidig møder mennesker med samme interesse som dig selv. Det er også her du kan opleve spændende undervisning serveret af dygtige og engagerede undervisere med universitetsbaggrund. Der bliver for deltagerne ikke stillet krav om forkundskaber eller uddannelse og man tager ingen eksamen. Folkeuniversitetet giver altså mulighed for at enhver der har lyst og interesse kan følge undervisningen.

 

Folkeuniversitetets aktiviteter hører under Folkeoplysningsloven og har til formål gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

 

Og hvad er det ikke ?

Det ligger uden for folkeuniversitets rammer at undervise i egentlige færdighedsfag hvor man f.eks. opøver sproglige, fysiske eller motoriske kompetencer. Det varetages på udmærket vis af de almindelige oplysningsforbund.

 

Lidt historie

Folkeuniversitetet blev etableret i 1898 som en særlig formidlings- og undervisningsinstitution i relation til forskningen, dens metoder og resultater på Københavns Universitet. Og i de forgangne 116 år er folkeuniversitetet blevet landsdækkende. I dag dækkes aktiviteten af afdelinger i 4 universitetsbyer - København, Aarhus, Odense og Aalborg - samt af godt 85 komitéer, som forestår folkeuniversitetsvirksomheden uden for universitetsbyerne. Den samlede folkeuniversitetsvirksomhed på landsplan har for øjeblikket årligt omkring 140.000 deltagere.

 

De aktuelle undervisningstilbud finder du her på siden.


Folkeuniversitetsnævnet

Folkeuniversitetsnævnet er øverste styrelse for Folkeuniversitetet i Danmark. Folkeuniversitetsnævnet har det faglige og økonomiske ansvar for folkeuniversitetsvirksomheden og repræsenterer Folkeuniversitetet overfor Kulturministeriet.


FOLKEUNIVERSITETET ASSENS

Velkommen

I den kommende sæson bliver der bl.a. fokus på opera, historie og kunsthistorie.


Copyright © All Rights Reserved. ADMINISTRATION: TOBAKSGAARDEN - KULTURHUSET I ASSENS   64 71 20 31   WWW.FUASSENS.DK  POST@FUASSENS.DK